Guru Purnima*

Денят на Гуру – Учителя, Водача. Това е също и твой празник. Продължавай да търсиш учител-водач в себе си. Той е в теб! Тогава Jai Guru Dev**, а след това завинаги Om Guru Dev***.

* Guru Purnima: guru значи велик, purnima значи пълнолуние. Пълно лятно пълнолуние. Празник на учители и водачи;

** Jai Guru Dev: “Нека Великият Божествен дух в  теб победи!”;

*** Om Guru Dev: “Остани в Божественото, което е в теб!”;