Начало

Йога е способността да се отправи разума изключително към обекта и да се задържи това отправяне,без да се отвличаш”

Патанджали Махарадж

Йога е хилядолетна, практична наука за живота, даряваща на развиващия се човек физическо, психично и духовно здраве.

Йога е океан от мъдрост, трупана през вековете, наследството от духов-ните търсения на човечеството, приспо-собявано към конкретните потребности на всяка епоха и на всеки човек.

Йога и Аюрведа изграждат цялостна система за самоконтрол и самоусъвършенстване, която преобра-зява нашето съществуване от телесното до най-дълбокото духовно равнище и ни дарява с жизненост и творчески сили.

Om

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>