Учителят Кшиштоф е в Индия

Учителят Кшиштоф пребивава през месец Март и Април в ашрама на Биргуджи в Калка в Индия. Ако спешно ви се налгага да се свържите с нещо, телефонът на който може да го намерите е +91-839-5000-639.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>