Гуру Пурнима

Гуру Пурнима – Честит празник!!!

Гуру – означава велик, майстор, водач.
Пурнима – пълнолуние.
Дали това означава, че това е празник на майстора?
Да. Това означава, че това е и твой празник. Празник на гуру, който е в теб.
Помниш – много пъти повтарях това: искам да те запозная с гуру, който е в теб. Искам да те заведа до него.
Има го, но пътят към него не е от най-лесните, а и също не е от най-трудните.
Пожелавам ти да го изминеш!
Тогава, честито Гуру Пурнима!

Учителят Кшиштоф

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>