Хронична умора

Хронична умора

Продължителната умора е едно от най-характерните страдания на нашият век. Съвсем определено, този проблем не възниква от претоварване с работа, защото съвременният човек не работи толкова усилено, колкото са работили предците му, а най-вече поради разпръскване на силите си. Нашият век не е век на съсредоточение. Върху нас влияят неизброими неща, които ни теглят в противоположни страни. В бързането си се опитваме да правим стотици неща наведнъж, вместо само едно нещо, но точно и добре (припомни си притчата на мъдреца и императора, където извода на мъдреца беше: “Когато пия чай, пия само чай!”). Днес в своите постижения, за съжаление, човекът влага количество, а не качество. В следствие на това идва преумората, която се изразява на толкова мъжки и женски лица, в кипящите от живот градове, където хората се разминават без усмивка или без дори поздравяващ поглед.

Продължителната умора не възниква само от разпиляна енергия, а също и от прекалено много импулси, които достигат до нас. Множеството импулси предизвиква това, че реакцията към тях в крайна сметка става по-слаба. Човекът губи своят естествен ентусиазъм. Обърнете внимание на факта, че силата, която ръководи детският живот е точно ентусиазма, който за съжаление с течението на времето, възрастният вече го губи. Умората е непосредствено следствие на загуба на интерес. Нашите пластове на енергия не зависят само от питателната храна или някакви вътрешни фактори, а от нашата вътрешна даденост за усмихване или за усещане за ентусиазъм. Хората водят живота си на нивото на една “конска сила”, когато забравят за усмивката, когато без нужда усложняват своите ежедневни занимания, когато задръстват ума си с руини в лицето на безцелни желания и притеснения. Този, който умее да опростява  живота си и да управлява своите сили, така че да върши по-малко неща, но добре, вместо да пилее безпокойно сили за празни приказки, в крайна сметка проумява, че има в себе си достатъчно енергия за да направи всичко, което е за правене. Бъди изпълнен с желание за всичко, което правиш. Тези желания водят към нарастване на енергията. Ще ти кажа така: колкото е по-силна волята, толкова е по-голям приливът на енергия. Волята в този смисъл означава охота – не физическо или мисловно усилие. Това е свободно систематично растящо съсредоточаване на цялостното внимание към целта.

За да изпълниш техниката, която води до прилив на енергия в тялото, направи следното: застани с лице, обърнато към слънцето. Изправи се, вдигни ръце и ги разпери. Почувствай, как топлината на слънцето те “удря” в точката между веждите и дланите. Почувствай, как попиваш топлината и енергията в  тялото си, чрез тези “прозорци”. След известно време се обърни с гръб към слънцето и почувствай неговата топлина в основата на черепа си. През цялото време дръж ръцете вдигнати горе и попивай в тялото си слънчеви лъчи.

Следващият път, когато почувстваш умора, започни да дишаш плавно и дълбоко. После изпълни ума си с изумлението, което усеща детето, гледащо този свят със своят свеж поглед. Нямай нищо общо с хората, които толкова често виждаме около нас – с лица изразяващи съжаление за отминалото, страх за бъдещето, гледащи апатично с поглед забит в земята.

Освен всичко, умората е и проява на  егоцентризъм. Този, който умее да забрави себе си, който помага и дава своите сили на другите, рядко ще се почувства изтощен.

Учителят Кшиштоф

3 comments to Хронична умора

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>